גיליון 227
תוכן העניינים
מעל פסגות הר כביר והר ברכה
מאמרים
"הלאומיות המודעת בנפש פנימה" היא מקור הלגיטימציה לאוקראינה
צה"ל מתמקד במב"ם ולא במלחמה הרב-זירתית